Ölçme Değerlendirme

Yeni sistem sunumu için tıklayınız...

Yeni sistem puan hesabı için tıklayınız...

 

 

 

İLKÖĞRETİM ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ
 

 

 
Öğrencilerimiz, akademik çalışmalar, ölçme değerlendirme uygulamaları ve rehberlik hizmetleriyle zenginleştirilmiş öğretim programlarımız ile, sınav sürecine yönelik olarak (kendi potansiyelleri doğrultusunda) desteklenmektedirler. Okulumuzda yürütülen çalışmalar, öğrencilerimizin SBS ve okul başarısını artırmaya yönelik olarak planlanmaktadır.
Öğrenci Tanıma Formu uygulaması ile öğrencilerimizin
Öğrenme Stilleri, Çoklu Zeka Alanları ve Sağ-Sol Beyin Baskınlığı
hakkında bilgiler toplanarak çalışmalarımız bu yönde şekillenmektedir.
   

 

BU ÇERÇEVEDE OKULUMUZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ŞÖYLEDİR:
1) 4. ve 5. sınıflarda yıl boyunca toplam 6 deneme sınavı, 6 Ünite Taraması yapılmaktadır. 6. ve 7. sınıflarımızda öğretim yılı boyunca en az 12 adet deneme sınavı uygulanmaktadır. 8.Sınıflarımız ise öğretim yılına yayılmış olarak konu bazlı 18 adet deneme sınavına girerlerken, en az 8 adet ünite tarama sınavı da uygulanmaktadır. Mayıs ayından itibaren yine 8.sınıflarımıza en az 3 yayından 8’erli deneme paketleri de uygulanmaktadır.
2) Bu denemeler gerçek SBS ortamı oluşturularak uygulanmakta ve analizleri yapılmaktadır.

 

 

3) Yapılan Analizlere göre Ek uygulamalarla öğrenmelerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.
4) Okulumuzun Web sayfasında oluşturduğumuz “SINAVNET” sistemi ile velilerimizin SBS denemelerine ait sonuçlara en kısa sürede ulaşabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca sonuçlar velilerimize SMS olarak da gönderilmektedir.

 

5) Öğrencilerimizin konu bazlı öğrenmelerini tespit etmek amacıyla “Ünite Tarama Sınavları” uygulanmakta sonuçlar doğrultusunda eksik gidermeye yönelik çalışmalar her bölüm bazında hızla planlanarak ihtiyaca göre öğrencilerimiz bireysel yada grup olarak eksik tamamlama programlarına alınmaktadırlar.

     

 

6) SBS Ara Karneleri ile velilerimizin, öğrenci gelişimini takip etmeleri sağlanmaktadır.

7) Her deneme sınavı sonrasında Sınav Değerlendirme Toplantısı düzenleyen okulumuz hedeflerimiz doğrultusunda yapılan çalışmaları değerlendirmektedir.

8) Derslerimizde MORPA Kampüs interaktif yayınlarından da faydalanılmakta ve her konu bağlamında yaprak test çözümleri de ek olarak gerçekleştirilmektedir.

9) Daha önceki yıllarda çıkmış SBS soruları ve konuları ,SBS Puan Hesabı gibi bir çok konuyu kapsayan “Puanmatik” uygulamamız hakkında Ölçme-Değerlendirme Uzmanı tarafından Rehberlik ders saatlerinde öğrencilere seminer verilmektedir.

           
     

 

10) Öğrencilerimizin konu bazlı öğrenmelerini tespit etmek amacıyla “Ünite Tarama Sınavları” uygulanmakta sonuçlar doğrultusunda eksik gidermeye yönelik çalışmalar her bölüm bazında hızla planlanarak ihtiyaca göre öğrencilerimiz bireysel yada grup olarak eksik tamamlama programlarına alınmaktadırlar.

   

11) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizin, “Mesleki Rehberlik” kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmaya yönelik uyguladığı test ve teknikler, grup çalışmaları, sınıf etkinlikleri ve bireysel görüşmeler ile her öğrenci kendi potansiyeli doğrultusunda desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerimize yönelik “Verimli Ders Çalışma”,"Sınav Kaygısı", "Motivasyon" konulu süreli grup çalışmaları velilerimize yönelik ise “Sınav ve Ergen” konulu süreli grup çalışması gibi bir çok çalışma yıl içerisinde ihtiyaca göre gerçekleştirilmektedir.
12) Öğrencilerimizin, cumartesi günleri de 5 saat etkin bir şekilde değerlendirilmektedir. Böylece ailelerimizin ve öğrencilerimizin kendilerine vakit ayırmaları sağlanmaktadır.
13) Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, sınav sistemi ve değişiklikleri konusunda sürekli bilgilendirilmektedir.
14) Öğrencilerimiz, hedefleri doğrultusunda yönlendirilme ve süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş edebilmeleri amacıyla bireysel veya grup şeklinde motivasyon amaçlı olarak ödüllendirilmektedir.

 

 

 

                                                LİSE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ
Öğrencilerimiz 9. sınıftan 12. sınıfa kadar kesintisiz ve bütünlük arz eden bir çalışmayla 4 yıla yayılmış bir zaman diliminde üniversite sınavına hazırlanacaklar. Sınıf geçme mantığıyla 4 yılı geçiren ve lise son sınıfta yoğun dershane programlarıyla 4 yıllık müfredatı yükleme metoduyla en başından ele alan anlayış, Sınav Koleji öğrencileri için artık tarihe karışacak. Öğrenciler, 9. sınıfta öğrenilen bir konunun YGS - LYS’de ne derece önemli olduğunun, kaç soru çıktığının ve bu konuyu öğrenmekle sadece okul notunu yükseltmekle kalmayıp YGS - LYS'ye 4 yıl önceden yatırım yaptığının artık farkında olacak. Böylece bizim öğrencilerimiz son sınıfta sadece üst düzey soru çözme ve test teknikleri seviyesinde çalışmalar yaparak gerçek hedeflerine rahatlıkla ve keyifle yürüyebilecekler.
Öğrenci Tanıma Formu uygulaması ile öğrencilerimizin
Öğrenme Stilleri, Çoklu Zeka Alanları ve Sağ-Sol Beyin Baskınlığı
hakkında bilgiler toplanarak çalışmalarımız bu yönde şekillenmektedir.

Uygulanan çalışmaların ana başlıkları şu şekildedir
1-Her konunun YGS - LYS bazında işlenmesi ve konu denemelerle başarı değerlendirme 
2- Konu denemelerin sonucuna göre birebir etüt çalışmaları 
3- İşlenen konulara yönelik YGS - LYS denemeleri 
4- Sınava Doğru genel YGS - LYS denemeleri 
5- Bireysel öğrenci takibi, YGS - LYS veli toplantıları ile düzenli veli geri bildirimleri 
6- Öğrenci ve veliye YGS-LYS farkındalık workshopları 
7- Meslek tanıtım günleri 8- Profesyonel mesleki yönlendirme çalışmaları