Demirci Ana Kampüsü

Bursa’nın Demirci bölgesinde 2010 yılında kurulan Sınav Demirci Ana Kampüsü, Bursa Sınav Eğitim Kurumlarının okullaşma sürecinin başladığı ilk alandır. 70 dönümlük arazi üzerine kurulan Demirci Kampüsü kapsamında anaokulu, ilk ve ortaokul, Anadolu lisesi ve Fen Lisesi, Spor Salonları, Konferans Salonları, Doğal Alanlar, Hayvanat Bahçesi ve Seyir Terasları bulunmaktadır. 1.500 öğrencinin güvenli metotlarla eğitim-öğretim alması için sürekli güncellenen kampüsümüz özellikle doğa ile iç içe ve sessiz bir lokasyonda kurulmuştur. Bursa Sınav Eğitim Kurumları Demirci Ana Kampüsü, Türkiye çapında lise giriş ve üniversite giriş sınavları başarılarıyla adından söz ettirmektedir.

İlkokul

Temel hedeflerimizden en önemlileri Atatürk'ün izinde, ulusal değerlere sahip, birden fazla yabancı dili etkin olarak kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, kendi kültürünü özümsemiş öğrenciler yetiştirmektir.  Öğrencilerimizin uluslararası bilince, çok kültürlülük anlayışına sahip, araştıran, sorgulayan, risk göze alan, sanatı içselleştirmiş, sporu yaşam biçimi olarak gören bireyler olabilmeleri için çaba harcarız. Bursa Sınav Eğitim Kurumları ekip çalışmasına yatkın, paylaşmayı bilen ve işbirliğine açık, sağlıklı iletişim kuran, açık görüşlü etik değerleri önemseyen, ilkeli, duyarlı, insana saygılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmektedir. Hızla değişen dünyada donanımlı bireyler ve kendini gerçekleştirmeyi başaran yaratıcı bireyler burada eğitilmektedir. Bunlarla birlikte sağlam pedagojik ilkeler üzerine oturmuş, bilimsel, yalın, tutarlı, Atatürk ilkelerini benimsemiş, tüm yaşamları boyunca tükenmez bir öğrenme isteğine sahip, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen ve sağlıklı bireyler yetiştirerek topluma örnek oluruz.

Ortaokul

Sınav Koleji Ortaokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda eğitim öğretim alan öğrencilerimizi, Türk milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm çabamız ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven kendi öz benliğini ve yeteneklerini bilerek bunları en güzel şekilde kullanan birey olarak yetiştirmektir.     

Hedeflerimiz öğrencilerimizi bugünü dünden, yarını bugünden güzel kılan, geleceği sahiplenen, ahlâklı, asil, sevgi dolu, barışçı, özgüven ve kişilik sahibi, insana saygılı bireyler yetiştirmektir. Öğrenmeyi öğretmek, yetenekleri keşfedip yönlendirmek, toplumun her kesimini kucaklamak, toplam kalite anlayışı, modern donanım ve uluslararası bilgi birikimiyle geleceğin bireylerini yetiştirmek için varız.

Velisi ile bütünleşmiş, katılımcı, birlikte yöneten, değişimi yakalamış, öğretmenine kendini daha iyi yetiştirme ve ilerleme imkanı sağlayan bir anlayışın sahibiyiz.    Öğrencilerimiz önceden belirlediğimiz takvime göre başta Sınav Dergisi olmak üzere çeşitli yayınların sınavına girerek kendi bilgilerini okulumuz, Bursa ve Türkiye çapında ölçerler.  Her deneme sınavından sonra çizgi altı çalışması yapıyoruz. Anlaşılmayan veya yapılamayan soruların analizlerini yapıp öğrencilerimize etüt veriyoruz. Anında eksikler tespit ediliyor ve tamamlanıyor.

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Anadolu & Fen Lisesi

Liselerimizde, dersler haftanın beş günü 09:00- 17:00 arası cumartesi günü ise 09:00-13:00 arası devam eder. Ders öğretmenleri ve danışman öğretmenlerin hazırladıkları raporlar doğrultusunda öğrencilerin eksik oldukları ders ve konular belirlenerek, gruplar halinde cumartesi günleri eksik tamamlama çalışması yapılır.


Öğretmenlerimizin belirlemiş oldukları kaynak kitapların çözümlerinin öğrenciler tarafından düzenli olarak yapılması sağlanır. Her öğrenci velisine okulda yapılan uygulamalar ve ödevlerle ilgili düzenli bilgilendirme mesajları sınav.net üzerinden gönderilir.

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde, 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin  kendi belirledikleri bir alanla ilgili yıllık proje çalışması yapması gerekmektedir. Öğrenciler projelerini özel olarak hazırlanmış proje odasında öğretmenleri eşliğinde grup çalışması şeklinde sürdürmektedir. Fen dersleri için özel olarak hazırlanmış fizik, kimya, biyoloji labaratuarları düzenli olarak her hafta kullanılır.

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde ara sınıflar ingilizce derslerini kur sistemi ile sürdürürler.Sene başında tüm öğrencilerin ingilizce seviyeleri New York Üniversitesi  öğretim elemanları nezaretinde hazırlanan ayrıntılı sınavlarla belirlenir.Yıl içerisinde yapılacak çalışmalar bu sınav sonuçlarına göre belirlenir.Öğrencilerin hem ders gördükleri sınıf hem de İngilizce sınıfları oluşturulur.Sınav Anadolu Lisesinde tüm öğrencilerimizin bağlı bulundukları bir sosyal kulüp bir de spor kulübü bulunmaktadır.İdare tarafından belirlenen gün ve saatlerde öğrenciler bu etkinliklerini sürdürürler.

Kampüsümüzden Kareler