Esafety Day: Güvenli İnternet Günü

Esafety Day: Güvenli İnternet Günü
Esafety Day: Güvenli İnternet Günü Esafety Day: Güvenli İnternet Günü Esafety Day: Güvenli İnternet Günü Esafety Day: Güvenli İnternet Günü Esafety Day: Güvenli İnternet Günü


Esafety Day: Güvenli İnternet Günü

5 yıl önce. / 37492 kez okundu.

Güvenli İnternet Günü (GİG), dijital teknolojilerin özellikle çocuklar ve gençler arasında güvenli ve pozitif kullanımını desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle,  INSAFE/INHOPE  ortak ağı tarafından her şubat ayında organize edilmektedir. Her yılın ikinci ayının ikinci haftasının ikinci günü kutlanan  Güvenli İnternet Günü  'ne katılan milyonlarca insan, olumlu değişime ilham vermek, çevrimiçi güvenlik konularıyla ilgili farkındalığı arttırmak ve dünya genelindeki etkinliklere katılmak için bir araya gelmektedir.

Yıllar geçtikçe,  Güvenli İnternet Günü (GİG)  çevrimiçi güvenlik takviminde bir dönüm noktası haline gelmiştir. 2004 yılında AB SafeBorders projesinin girişimi ile başlayan ve 2005 yılında  INSAFE  ağının en eski eylemlerinden biri olarak kabul edilen Güvenli İnternet Günü, geleneksel coğrafi bölgelerin ötesine geçerek şu anda dünya çapında yaklaşık 130 ülkede kutlanmaktadır.

 

Her yıl düzenli olarak yapılan  Güvenli İnternet Günü (GİG)  , güncel endişeleri yansıtan bir konuyu seçmekte ve siber zorbalıktan sosyal ağlara kadar ortaya çıkan çevrimiçi sorunların farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

 

Güvenli İnternet Günü,  herkesin teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanmayı bildiği hem güvenli hem de daha iyi bir internet oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Güvenli İnternet Günü,  daha iyi bir internet yaratmakta herkesi üzerine düşeni yapması konusunda teşvik etmek amacıyla çocuklara, gençlere, ebeveynlere, bakıcılara, öğretmenlere, eğitimcilere ve sosyal hizmet uzmanlarına, bunların yanı sıra sektöre, karar alıcılara ve politikacılara ulaşmayı hedeflemektedir.

 

Güvenli İnternet Günü 2019,  “Hep birlikte daha iyi bir internete”  sloganı ile İnternetin pozitif gücünü kutlayarak, internetin potansiyelini kullanarak insanları bir araya getirmeyi sağlamakta ve herkesi bu harekete katkı ve katılım sağlamaya teşvik etmektedir.

 

Güvenli İnternet Günü,  küresel bir yaklaşımla, herkesi bir araya getirmeye ve herkesi bu konuda rol almaya teşvik etmektedir.Bunu yapmanın birçok yolu vardır:

  1. Çocuklar ve gençler,  internette diğer insanlara nazik ve saygılı davranarak, kendi ve başkalarının itibarlarını koruyarak, pozitif fırsatlar arayarak daha iyi bir internet oluşturmaya yardımcı olabilirler.
  2. Ebeveynler ve bakıcılar,  çocuklarıyla açık bir diyalog geliştirerek, teknolojiyi güvenli ve pozitif bir şekilde kullanmaları konusunda onları eğiterek ve dijital bir rol model olarak çocuklarını teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanma konusunda destekleyebilirler.
  3. Öğretmenler, eğitimciler ve sosyal hizmet uzmanları,  öğrencilerini dijital okuryazarlık becerileriyle donatarak ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek daha iyi bir internet ortamına katkı sunabilirler. Onları, kendi içeriklerini oluşturma ve çevrimiçi ortamda olumlu seçimler yapma konularında cesaretlendirebilirler ve öğrencileri için çevrimiçi davranış konusunda rol modeli olabilirler.
  4. Sektör,  çevrimiçi ortamda pozitif içerik ve güvenli hizmetler oluşturarak ve bunları geliştirerek daha iyi bir internet oluşturmaya yardımcı olabilirler. Açık güvenlik tavsiyeleri ve kolay kullanılabilir bir dizi güvenlik araçları sağlayarak kullanıcıları her konuda başvuru yapabilmeleri ve bir yanlış durumunda desteğe erişimleri için cesaretlendirebilirler.
  5. Karar vericiler,  yukarıdaki hususların çalışabileceği ve gelişebileceği kültürü sağlamaya yönelik adımlar atabilirler. Örneğin, çocuklar ve gençlerin çevrimiçi güvenliği öğrenmesi için müfredatta fırsatların sağlanması, ebeveynlerin ve bakıcıların ihtiyaç duydukları bilgiye ve destek kaynaklarına erişime sahip olmalarının sağlanması ve sektörün içerik ve hizmetlerinde kendi kendini kontrole teşvik edilmesi faydalı olacaktır. Dijital dünya için etkili çocuk koruma stratejileri ile çocuklar ve gençlerin güvenliği ve esenliği sağlanabilir.
  6. Herkes,  çevrimiçi ortamda pozitif fark yaratmaktan sorumludur. Hepimiz, başkalarına karşı nazik, saygılı davranarak ve bağlantı kurma konusunda olumlu fırsatlar arayarak pozitifliği destekleyebiliriz. Uygunsuz ya da yasa dışı içerikleri veya davranışları ihbar ederek negatifliğe tepkide bulunabiliriz.

guvenlinet.org.tr

guvenliweb.org.tr

guvenlicocuk.org.tr

Gim.org.tr

internet.btk.gov.tr