E-Twinning - Dikkat Enerji Var!

E-Twinning - Dikkat Enerji Var!
E-Twinning - Dikkat Enerji Var! E-Twinning - Dikkat Enerji Var! E-Twinning - Dikkat Enerji Var! E-Twinning - Dikkat Enerji Var!


E-Twinning - Dikkat Enerji Var!

3 yıl önce. / 28037 kez okundu.

Projemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulanarak, günümüzde var olan enerji sorunlarına dikkat çekilecektir. Enerji sorunlarına STEM (Fen, teknoloji, mühendislik, matematik) uygulamaları ile yenilikçi çözüm önerileri getirilecektir. Öğrencilerimizde yaratıcılık, araştırma, sorgulama, iletişim becerileri geliştirilecektir. eTwinning portalı tanınacak ve çalışmalar Twinspacede paylaşılacaktır Proje ortak ürünü (e-dergi) ve proje web sitesi oluşturulacaktır. Proje sergisi ile yaygınlaştırma çalışmaları yapılacaktır.

Proje hakkında

Projemizde Enerji nedir? Enerji çeşitleri nelerdir? Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile enerji tasarrufu, enerji verimliliği konularına öğrencilerimizin dikkatleri çekilerek bilinçlenmeleri hedeflenmektedir. Projemizde STEM uygulamalarıyla günümüz enerji sorunlarına çözüm önerileri üretilerek yenilikçi çalışmalar ve Web 2.0 araçları kullanılarak bilişim teknolojilerinden yararlanılması amaçlanmaktadır.Öğrencilerimizde takım çalışması,sorumluluk,yaratıcılık,iletişim becerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.
In our project What is energy?What are the types of energy? Renewable non-renewable energy sources,energy saving energy efficiency issues are aimed to raise awareness of our students by attracting attention. Our project aims to produce solutions for today's energy problems with STEM applications to benefit from technology by using innovative studies web 2.0 tools.Teamwork, responsibility, creativity, communication skills are expected to be improved

Hedefler

Projemizde hedefimiz öğrencilerimizin
-Enerji nedir? Enerji çeşitleri nelerdir? Enerji verimliliği konularında bilinçlenmelerini sağlamak
-Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgulamak
-STEM(Fen , teknoloji, mühendislik, matematik) uygulamalarıyla disiplinler arası ilişki kurarak günümüz enerji sorunlarına çözüm önerileri üretmek
-Enerji tasarrufuna dikkat çekmek
-Türkiye de ve dünyada enerji konularında bilgi sahibi olunması
-eTwinning portalının tanınması ve Twinspace etkin kullanılması
-Web 2.0 araçlarıyla teknolojiyi kullanmak
-Ortak okullarla işbirliği yaparak sorumluluk, iletişim, dil becerilerinin geliştirilmesi
-Farklı kurum ve kuruşlarla işbirliği içinde olunması
-Ortak bir ürün oluşturulması hedeflenmektedir.